Hollywood screen icon Kirk Douglas turns 100

© GettyKirk Douglas in Spartacus
Kirk Douglas in Spartacus