“No fish, no car.” Hapless Arbroath fishermen’s lucky escape from 4×4 that got away

© DC ThomsonNikolaj Saparenko with his waterlogged Kia Sorrento
Nikolaj Saparenko with his waterlogged Kia Sorrento