Tayside Mountain Rescue Team reaches £10,000 milestone in fundraiser

Mountain Rescue Vehicles.
Mountain Rescue Vehicles.