JIM SPENCE: David Turnbull saga shows how modern football works

© SNSDavid Turnbull.
David Turnbull.