COMMENT: James McPake has brought freshness to Dundee squad on pre-season trip

© SNSJames McPake.
James McPake.