Kristin Scott Thomas and Sharon Horgan discuss singing in Military Wives

Kristin Scott Thomas and Sharon Horgan starred together in Military Wives (Ian West/PA)
Kristin Scott Thomas and Sharon Horgan starred together in Military Wives (Ian West/PA)