Anthony Gordon pushing for Preston start against QPR

Anthony Gordon could start for Preston against QPR (Nick Potts/PA)
Anthony Gordon could start for Preston against QPR (Nick Potts/PA)