Scotland need to get their heads straight for England, says Gordon Reid

© SNSScotland prop Gordon Reid.
Scotland prop Gordon Reid.