Unpublished Florence Nightingale images going on display

Florence Nightingale Museum image (Florence Nightingale Museum)
Florence Nightingale Museum image (Florence Nightingale Museum)