Brad Pitt, Scarlett Johansson and Cynthia Erivo urge US voter registration

Brad Pitt, Scarlett Johansson and Cynthia Erivo (Ian West/PA)
Brad Pitt, Scarlett Johansson and Cynthia Erivo (Ian West/PA)