Perthshire MP Tasmina Ahmed-Sheikh ‘afraid’ after racist and sexist abuse

© PATasmina Ahmed-Sheikh
Tasmina Ahmed-Sheikh

More from The Courier Politics team

More from The Courier

Breaking