Tee to Green: Thomas out of the shadows

© PAFormer US PGA Open Justin Thomas.
Former US PGA Open Justin Thomas.