James Sutton to return to Hollyoaks as John Paul McQueen

James Sutton is returning to Hollyoaks (Lime Pictures/Channel 4)
James Sutton is returning to Hollyoaks (Lime Pictures/Channel 4)