Master kilt maker Ruthven Milne

© SuppliedRuthven Milne.
Ruthven Milne.